Międzynarodowa konwencja dotycząca przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych takich jak kabiny prysznicowe, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957r. Została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Aktualnie obowiązująca wersja Umowy ADR to wersja z 2007r. Składa się ona z Umowy właściwej oraz z załączników będących jej integralną częścią. Umowa właściwa określa stosunki prawne między uczestniczącymi państwami oraz przepisy regulujące warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych jak szklane elementy do łazienki, które możemy zamówić na stronie https://fancyglass.pl/kabiny  w międzynarodowym transporcie samochodowym, które zawarte są w jej załącznikach.

Pojazdy przystosowane według standardów ADR mogą być wykorzystywane do:
– czyszczenia kanalizacji,

– asenizacyjne,

– do przewozu substancji niebezpiecznych

Firmy posiadające system ADR mogą również świadczyć usługi w zakresi bieżącej eksploatacji sprzętu specjalistycznego.

https://www.youtube.com/watch?v=4h1jXVvC6As